Pokoje Gościnne Cybulskiego, Cracow
City Helpers wrócą na ulice Krakowa
Check-in
Check-out

City Helpers wrócą na ulice Krakowa

16 February 2022

Pilotażowy program City Helpers, przeprowadzony latem 2021 roku, został dobrze przyjęty zarówno przez turystów, jak i krakowian. Informowanie, promowanie wydarzeń oraz odpowiedzialnych zachowań wpłynęło pozytywnie na wizerunek miasta, umacniając jego gościnną rolę. W tym roku przewidywana jest kontynuacja projektu.

Odpowiedzialna i zrównoważona turystyka

City Helpers to narzędzie wspierające politykę zrównoważonej turystyki, które jest kontynuacją inicjatywy #RespectKrakow, podjętej przez miasto w 2019 r. Program nawiązuje do podobnych działań z powodzeniem realizowanych w takich miastach, jak Dubrownik, Marsylia czy Amsterdam. Projekt powstał w wyniku serii warsztatów i spotkań z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, straży miejskiej, reprezentantów branży turystycznej.

W trosce o mieszkańców

Kontynuacja projektu jest bardzo ważna dla wizerunku Krakowa zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Jednak przygotowując koncepcję i skalę jego realizacji, w tym roku miasto bierze pod uwagę szersze tło i spektrum planowanych działań. Dotyczą one nie tylko turystów zagranicznych, ale również gości z Krakowa i okolic, którzy odwiedzają Stare Miasto w celach rozrywkowych. Troska powinna być przede wszystkim skierowana w stronę mieszkańców historycznego centrum, którzy doświadczają negatywnych skutków nocnego życia miasta. Budżet Miasta Krakowa na 2022 rok zapewnia środki na kontynuację projektu w takim zakresie, jak dotychczas był realizowany. Brane są również pod uwagę działania, dzięki którym projekt mógłby zaistnieć w rozszerzonej wersji.

Ochrona historycznego centrum miasta

Zabytkowa przestrzeń historycznego centrum miasta to obszar od kilku lat najmocniej narażony na negatywne zjawiska związane z tzw. ekonomią nocy. Podsumowanie zeszłorocznej edycji projektu City Helpers pokazuje, że to ważne narzędzie dbania o ochronę wartości parku kulturowego Stare Miasto. Wobec wyzwań i problemów, a także dążąc do uspokojenia tej przestrzeni, ważne są skuteczne działania. Czynności podejmowane w ramach programu City Helpers wpływają na poprawę postrzegania i pozytywnego odbioru tego obszaru. Nadzór nad realizacją projektu sprawowała miejska instytucja kultury – Krakowskie Forum Kultury. W lipcu i sierpniu na ulicach Starego Miasta specjalnie przeszkoleni miejscy pomocnicy udzielali informacji turystycznej i przypominali o zasadach obowiązujących w naszym mieście. Zwracali również uwagę w przypadkach zaobserwowania naruszeń regulacji uchwały o parku kulturowym Stare Miasto. Dotyczyło to przede wszystkim wystawiania reklam na chodnikach oraz nielegalnego handlu. W sytuacji braku reakcji informowano o takich sytuacjach straż miejską.

Dlaczego City Helpers są tak ważni?

Najwięcej przeprowadzonych interwencji dotyczyło zakłócania ciszy nocnej i spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Zdarzenia te miały miejsce głównie w sobotnie noce. Zdecydowana większość (ponad 70%) kończyła się zaprzestaniem naruszeń.

City Helpers w krótkim czasie stali się rozpoznawalną formacją, a samo ich pojawienie się w danym miejscu pomagało wyciszać i eliminować wiele negatywnych sytuacji. Charakterystyczny ubiór, symbole zespołu i wyraziste znaki sprawiły, że turyści wielokrotnie sami zwracali się do nich o pomoc. W pozostałych przypadkach wymagana była interwencja strażników miejskich, którzy nakładali mandaty lub dokonywali zatrzymań.

Dodatkowa ochrona przestrzeni miejskiej

Projekt zdecydowanie poparły krakowskie placówki dyplomatyczne. Konsulowie bardzo dobrze ocenili pomysł, a szczególnie informacje i ostrzeżenia zamieszczone na ulotkach kolportowanych przez City Helpers. Część placówek umieściła je w swoich witrynach informacyjnych. Do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęły też oficjalne podziękowania od cudzoziemców za udzieloną pomoc.

Program został również doceniony w kontekście dodatkowej ochrony przestrzeni miejskiej, a także w budowaniu i promowaniu oczekiwanych standardów zachowania w historycznym centrum miasta. Takie oceny znalazły się w opiniach straży miejskiej, Wydziału Spraw Administracyjnych oraz Wydziału ds. Turystyki UMK.


Akcja wpisuje się w rekomendacje „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028” przyjętej Uchwałą Rady Miasta Krakowa 24 marca 2021 r.

źródło: https://www.krakow.pl/aktualnosci/257236,29,komunikat,city_helpers_wroca_na_ulice_krakowa.html?_ga=2.225772895.492854609.1645006242-14603159.1633759823

See on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter and stay up to date with our promotions and special offers.
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close